Catedral de Mallorca

Impozantní gotická katedrála, která vznikala od roku 1229 na popud krále Jaima I. a byla dokončena až ve století sedmnáctém, konkrétně roku 1601.

Známá rovněž pod názvem La Seu. Stojí na místě dřívější hlavní islámské mešity.

Katedrála je 121 m dlouhá a 55 m široká. Jména architektů a malířů nejsou doposud známa.

V kapli Nejsvětější Trojice jsou ukryty hrobky mallorských králů – Jaume II. a Jaume III.

Tento chrám nabízí nádherná díla Gaudího či Miquela Barceló a podle nezávislých hodnocení patří mezi nejkrásnější katedrály v celé Evropě.

Veliké rozetové okno nad hlavním oltářem je prý svého druhu největší na světě a vytváří unikátní světelný efekt na desítky metrů. Úžasná hra barev a stínů v celé své kráse je vidět jen v listopadu a únoru.

Oficiální stránky naleznete zde